Crveni Krst

Borba protiv trgovine ljudima

Crveni krst Crne Gore radi na projektu  Borba protiv trgovine ljudima. Projekat se realizuje na godišnjem nivou, a sredstva su obezbijeđena od strane Crvenog krsta Crne Gore.

Trgovina ljudima, kao moderni oblik ropstva, predstavlja, po obimu, treći problem u svijetu i zato se i aktivnosti na ovom programu intenziviraju. Cilj programa je podizanje svijesti kod opšte populacije o tome što je trgovine ljudima i koje rizike sa sobom nosi. Crveni krst Crne Gore radi na preventivno-edukativnim  aktivnostima, kao i pružanju psiho-socijalne i  materijalne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa mogućnostima. Posebna pažnja posvećena je ženama i djeci, kao najugroženijim kategorijama. Bitno je napomenuti da su mnogi oblici trgovine ljudima: prinudni rad, rani i ugovoreni brakovi, prinudno prosjačenje, lažni brakovi radi usvajanja, prinuda na vršenje krivičnih djela i trgovina organima, doveli do toga da se i druge kategoriji nađu na margini: radno sposobni muškarci, djeca bez pratnje, Romi, migranti, tražioci azila.

AT

 Crveni krst Crne Gore realizuje seminare, jednodnevne obuke, prezentacije u školama, obilježava bitne datume: 18. oktobar - Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i 30. jul -Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima i štampa edukativno-promotivni materijal, učestvuje na domaćim i međunarodnim sastancima, širi informacije o ovom pojmu, kao i o mjerama opreza putem medija.

Jedinstvo programa ogleda se u saradnji sa opštinskim organizacijama, kao i nacionalnim društvima u regionu i šire. Ovu činjenicu potkrepljuje postojanje Anti-trafiking regionalne mreže nacionalnih društava koja predlaže  aktivnosti i lobira za nacionalna društva-članice mreže.

Saradnici u Crvenom krstu Crne Gore rade na osmišljavanju programa za mlade koji se tiče identifikacije žrtava, kao i unaprjeđenju promotivnog materijala i  programa rada.

Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Anketa mjeseca

Koliko ste puta donirali neku vrstu pomoći Crvenom krstu?

Nijednom - 31.9%
Od 1 do 3 puta - 24%
Više od 3 puta - 44.1%

Kalendar događaja

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiSocijalna djelatnostBorba protiv trgovine ljudima Top of Page