Crveni Krst

Organizacioni razvoj

Djelovanje Crvenog krsta , odnosno njegova osnovna misija, usmjerena je naročito na: sprečavanje i ublažavanje ljudskih patnji, posebno onih izazvanih prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama; učešće u aktivnostima posvećenim zaštiti života i zdravlja; edukacije i obrazovanja stanovništva; podsticanje i unaprjeđivanje solidarnosti prema svima kojima je potrebna pomoć i zaštita, međusobno pomaganje, socijalna pomoć stanovništvu i očuvanje dostojanstva ugroženog čovjeka.

Crveni krst Crne Gore vrši sljedeće poslove od javnog interesa (čl. 9 i 10 Zakona o Crvenom krstu Crne Gore):

  • zastupa i sprovodi načela i Misiju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, prati i nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima i zalaže se za zaštitu svih žrtava i ostvarivanje ljudskih prava iz svoje nadležnosti;
  • organizuje upoznavanje građana sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskim protokolima uz ove konvencije od 8. juna 1977. godine;
  • obavlja i druge poslove koji proizilaze iz odredaba Ženevskih konvencija i drugih međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza koje se odnose na pružanje humanitarne pomoći;
  • obavlja poslove Službe traženja radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbjeglim, raseljenim i nestalim licima usled ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica;
  • učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica;
  • organizuje prikupljanje i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih donatora, nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za humanitarno socijalne potrebe na teritoriji Crne Gore, u miru i ratu;

Org.razvoj_3

 


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiOrganizacioni razvoj Top of Page