Crveni Krst

Djelovanje u nesrećama

sep 08, 2009

Zahvaljujući sopstvenom kadru, i podršci od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, u fazi izgradnje kapaciteta organizacije za odgovor u nesrećama, sa posebnim naglaskom na aktuelnu podršku Crvenog krsta Austrije, kao strateškog partnera na bilateralnoj osnovi, Crveni krst je uspio da razvije kapacitete i uspostavi mrežu ekipa u okviru organizacije na tri nivoa, i to: nacionalni, regionalni i lokalni nivo, kao ekipe koje su osposobljene da odgovore na, prirodom i ljudskim faktorom, prouzrokovane katastrofe na efikasan, dobro strukturiran i koordinisan način, da bi smanjio broj žrtava i ublažio posljedice nesreće.

Ovakvom strukturom u organizaciji je izgrađena mreža timova za odgovor na nesreće u svim opštinskim, gradskim,  republičkoj organizaciji, reginalnim nivoima,  uključujući i mehanizme aktiviranja i koordinacije (standardne operativne procedure),  čime je unutar organizacije povećan standard djelovanja u skladu sa međunarodnim normama i čime je napravljeno jačanje kapaciteta – jačanje opremljenosti neophodne za efikasan odgovor na nesreće.

U cjelokupnom procesu izgradnje mreže timova za odgovor u nesrećama, obučeno je 30 članova, volonterskog i profesionalnog kadra u sklopu nacionalnog tima za odgovor u nesrećama. Zatim je nedavno u trening Centru za obuku kadrova Crvenog krsta Crne Gore u Sutomoru obučeno 45 volontera za potrebe formacija reginalnih timova, koji se aktiviraju u skladu sa predviđenim procedurama za prevazilaženje nesreća većih razmjera,  kao podrška susjednim opštinama za određeni region. I svježe obučeni i formirani timovi lokalnih organizacija Crvenog krsta u svim opštinama i glavnom gradu, od ukupno 120 članova.

Timovi će biti aktivirani i angažovani u okviru uloge i odgovornosti organizacije Crvenog krsta Crne Gore u cjelokupnom sistemu zaštite i spašavanja, kao pouzdan partner državi na svim nivoima djelovanja. Timovi su opremljeni i osposobljeni za pružanje brzog i efikasnog odgovora u nesrećama.

Takođe, u okviru partnerskih odnosa i potrebe podizanja svijesti u crnogorskom društvu o uticaju klimatski promjena i posljedica izazvanim istim fenomenom, Crveni krst Crne Gore je u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom, vladinim institucijama i relevantnim međunarodnim organizacijama, nedavno održao konferenciju na temu klimatskih promjena i humanitarnih posljedica koje one izazivaju.
Tretirana tema će imati i svoj nastavak u budućim projektima, koji će razvijati partnerske odnose u regionu, kroz prekograničnu saradnju i saradnju sa relevantnim institucijama u Crnoj Gori.

Crveni krst Crne Gore je i u prošlosti pokazao svoje djelovanje i spremnost, kako u državi, tako i van njenih granica i pokazao se  kao stabilan i pouzdan partner u regionu zapadnog Balkana.

DjuNesrecama3 DjuNesrecama4

 


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiDjelovanje u nesrećama Top of Page