Crveni Krst

Djelovanje u nesrećama

sep 08, 2009

Kao organizacija od posebnog interesa za državu, osnovana posebnim zakonom sa statusom pomažućeg organa države u humanitarnoj oblasti, Crveni krst Crne Gore u okviru poslova od javnog interesa ima dužnost i zakonsku obavezu da aktivno učestvuje u sprovođenju mjera i zadataka na zaštiti i spašavanju, kao sastavni dio ukupnog sistema za djelovanje u vanrednim situacijama.

Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, koji je usvojen 20. aprila 2006. godine, definisane su obaveze organizacije Crvenog krsta u oblasti priprema za djelovanje u nesrećama i pružanja odgovora na nesreće, koje su produbljene i integrisane u koncept Nacionalne strategije za djelovanje u vanrednim situacijama koju je usvojila Vlada Republike Crne Gore, kao preteču sistemskog Zakona o zaštiti i spašavanju, koji je danas  dio pozitivnog prava u našoj državi.

U skladu sa pomenutim, sistemskim zakonima , koji su osnov za rad i funkcionisanje organizacije, jeste i to da obavlja poslove službe traženja radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbjeglim, raseljenim i nestalim licima usled ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica; kao i da učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva. Zatim, organizuje prikupljanje i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih donatora, nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za humanitarno - socijalne potrebe na teritoriji Crne Gore, u miru i ratu. Dalje,  pokreće, organizuje i sprovodi ili učestvuje u redovnim i vanrednim akcijama solidarnosti u Crnoj Gori, za pomoć ugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba u zemlji i svijetu, obezbjeđuje čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe. Bavi se poslovima obuke iz prve pomoći i organizuje i osposobljava ekipe za djelovanje u vanrednim uslovima u oblasti socijalne zaštite, higijensko - epidemiološke zaštite, organizuje Službu spasavanja na vodi i Službu za spasavanje na planinama, sprovodi obuku spasilaca za rad u tim službama, vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti, organizuje obnavljanje znanja i provjeru fizičke sposobnosti spasilaca svake godine.

Zahvaljujući ambiciji organizacije kao značajnog subjekta u oblasti zaštite i spašavanja, koju je iskustveno potvrdio, Crveni krst Crne Gore je danas uspostavio funkcionalni sistem za djelovanje u nesrećama i djelovanjem sa subjektima društvene zajednice, koji  obezbjeđuje pružanje brzog, efikasnog i koordiniranog mehanizma za odgovor na nesreće.

 

DjuNesrecama1 DjuNesrecama2


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiDjelovanje u nesrećama Top of Page