Crveni Krst

Difuzija i međunarodno humanitarno pravo

 Planirane aktivnosti, a ujedno i ciljevi, programa su:

 • Uspostavljanje organizacione strukture  za sprovođenje difuzije,
 • Sprovođenje edukativnih skupova za sve ciljne grupe radi formiranja adekvatnog difuzerskog kadra,
 • Izrada odgovarajućeg edukativno - propagandnog materijala,
 • Organizovanje tradicionalnih i drugih aktivnosti koje promovišu osnovne principe Crvenog krsta  i Međunarodnog humanitarnog prava.

 

Ciljne grupe koje su zastupljene u programu difuzije i međunarodnog humanitarnog prava su:

 • članstvo i volonteri  Crvenog krsta,
 • članovi organa Crvenog krsta i osoblje,
 • osnovnoškolska, srednjoškolska omladina i studenti,
 • predstavnici državnih i lokalnih organa,
 • pripadnici policijskih i vojnih snaga i civilne zaštite,
 • predstavnici sredstava informisanja,
 • zdravstveni i prosvjetni  radnici,
 • opšta javnost.

Crveni krst Crne Gore je u proteklom periodu organizovao šest seminara na polju Difuzije i međunarodnog humanitarnog prava, i to 4 seminara za nove difuzere, 2 doedukacije i 1 edukaciju za upravljačku i rukovodeću strukturu. U svim opštinskim organizacijama ukupno je edukovano oko 60 volontera koji bi kvalitetno mogli širiti znanje iz ove oblasti. Odštampan je edukativno - propagandni materijal. Opštinske organizacije su dobile informacije o edukovanim difuzerima, koji će biti proširen, a koji se mogu uključivati u naredne aktivnosti Crvenog krsta.

 

Difuzija_4 Difuzija_2

 


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dom solidarnosti

 • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiDif. i međ. hum. pravo Top of Page