Crveni Krst

Difuzija i međunarodno humanitarno pravo

Difuzija, kao međunarodna obaveza svake države, potpisnice Ženevskih konvencija od 1949. godine i Dopunskih  protokola iz 1977. godine, povjerena je organizaciji Crvenog krsta koja ima trajni zadatak da širi znanja o osnovama Međunarodnog  humanitarnog prava i osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polujmeseca, s krajnjim ciljem da se postigne što veća zaštita žrtava rata i drugih ugroženih  ljudi.

Takođe, obaveznost zastupanja  i promocije humanitarnih vrijednosti i pravila  Međunarodnog prava utvrđena je Statutom i drugim  dokumentima Pokreta.
Jedinstvenu strategiju i godišnje planove rada u oblasti difuzije, priprema Centar za difuziju, a utvrđuje Upravni odbor Crvenog krsta Crne Gore.
Koordinatori za difuziju Opštinskih organizacija  Crvenog krsta  sprovode jedinstvene planove i programe, kao i posebne programe za lokalnu sredinu.

Jedinstven pristup difuziji  obezbjeđuje se i na način što je edukacija novih difuzera u isključivoj  nedležnosti Centra za difuziju Crvenog krsta Crne Gore, odnosno organizacija  i planiranje edukacije je u njegovoj nadležnosti, naravno, uz angažovanje difuzera iz lokalnih sredina, i uz poštovanje zahtjeva i potreba iskazanih u određenoj opštinskoj organizaciji.
Ovakav način organizacije omogućava Crvenom krstu Crne Gore, da uz znatno manja materijalna sredstva, obezbijedi punu  koordinaciju aktivnosti na planu difuzije.

 Difuzija osnovnih principa Crvenog krsta i Medjunarodnog humanitarnog prava podrazumijeva:

  • Širenje  znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, promocija, zastupanje i širenje ideja o humanitarnim vrijednostima  sadržanim u ovim dokumentima;
  • Širenje znanja o značenju znaka Crvenog krsta, pravilima o upotrebi i zaštiti znaka;
  • Promocija humanitarnih vrijednosti i istraživanje humanitarnog prava, kao  novi oblik  diseminacije među mladima;
  • Širenje znanja  o sadržini osnovnih ljudskih prava, vrsti ljudskih prava, na koga se odnose, koga štite i na koji način.

Difuzija_3 Difuzija_1

 


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiDif. i međ. hum. pravo Top of Page