Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Međunarodni dan nestalih

Crveni krst Crne Gore obilježava 30. avgust, Međunarodni dan nestalih. Na ovaj dan, podsjećamo na pravo porodica da saznaju sudbinu svojih najbližih koji se već dugi niz godina vode kao nestali.
Crveni krst Crne Gore, kroz svoju Službu traženja, zadužen je za informisanje i podršku porodicama nestalih, kao i proces traženja kroz saradnju sa mrežom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta i Centralnom agencijom za traženje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Služba traženja Crvenog krsta Crne Gore pruža pomoć pri uspostavljanju porodičnih veza članovima porodica koji su razdvojeni usljed oružanog sukoba, prirodnih katastrofa ili migracija stanovništva i u drugim situacijama neželjnog gubitka kontakta koji zahtijeva humanitarno angažovanje.


Nakon povlačenja Međunarodnog komiteta iz Crne Gore, 2008. godine, Crveni krst Crne Gore je preuzeo dosijee slučajeva nestalih u konfliktima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, čije porodice žive u Crnoj Gori. Trenutno, Crveni krst Crne Gore raspolaže sa 66 takvih slučajeva i, zajedno sa Komisijom za nestala lica Crne Gore i Udruženjem porodica nestalih, održava stalni kontakt sa porodicama i radi na rješavanju pomenutih slučajeva.


Međunarodnom komitetu Crvenog krsta je od početka sukoba na području bivše Jugoslavije prijavljeno blizu 35 hiljade nestalih lica. Danas, taj broj je oko 14 hiljada. Delegacije Međunarodnog komiteta širom svijeta zastupaju prava porodica nestalih i intenzivno rade, zajedno sa nadležnim vlastima i komisijama za nestala lica, na rasvjetljivanju sudbine ovih lica.


Međunarodni dan nestalih ustanovljen je 1981. godine na Kosta Riki, sa ciljem da se privuče pažnja na sudbinu mnogih nestalih lica i patnju njihovih porodica.