Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Kontakti

 

CRVENI KRST CRNE GORE
Ulica Jovana Tomaševića 6
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 241 819
Fax: +382 20 241 613
E-mail: ckcg@t-com.me

DOM SOLIDARNOSTI SUTOMORE
Tel: +382 30 373 608
Fax: +382 30 373 124
E-mail: ck-sutomore@t-com.me

 

Informacije:

ckcg@t-com.me

 

Generalna sekretarka: Jelena Dubak

jelena.dubak@ckcg.me

 

Predsjednica: Gordana Mijović

ckcg@t-com.me

 

Potpredsjednik: dr Besim Kadić

ckcg@t-com.me

 

Međunarodna saradnja: Nataša Uskoković

natasa.uskokovic@ckcg.me

 

Odnosi sa javnošću: Marta Perković

marta.perkovic@ckcg.me 

 

Pravna služba: Snežana Prlja

snezana.prlja@ckcg.me

 

Finansijska služba: Marina Dobrović i Sanja Marković

finansije@ckcg.me, finansijska.sluzba@ckcg.me

 

Difuzija i međunarodno humanitarno pravo: Tereza Vujošević

tereza.vujosevic@ckcg.me

 

Prva pomoć: Igor Jokanović

igor.jokanovic@ckcg.me

 

Dobrovoljno davalaštvo krvi: Marta Perković

marta.perkovic@ckcg.me

 

Prevencija HIV/AIDS-a: Veselin Pajović

veselin.pajovic@ckcg.me

 

Briga o starijima: Ivana Smolović i Igor Jokanović

ivana.smolovic@ckcg.me igor.jokanovic@ckcg.me 

 

Psiho-socijalna podrška:

 

 

Briga o RE (Romi, Egipćani) populaciji: Marta Perković i Snežana Radenović

marta.perkovic@ckcg.me i snezana.radenovi@ckcg.me

 

Podrška migrantima u Crnoj Gori: Tanja Đurović i Milena Šćekić

tanja.djurovic@ckcg.me i milena.scekic@ckcg.me

 

Prevencija trgovine ljudima: Veselin Pajović

 veselin.pajovic@ckcg.me

 

Djelovanje u nesrećama: Goran Petrušić

goran.petrusic@ckcg.me

 

Spasilaštvo na vodi: Ivan Terzić

spasilastvo@ckcg.me

 

Služba traženja i uspostavljanje porodičnih veza: Milena Šćekić

milena.scekic@ckcg.me

 

Podmladak i omladina: Veselin Pajović

veselin.pajovic@ckcg.me

 

Dom solidarnosti Sutomore

ck-sutomore@t-com.me

 

Magacin Cijevna

ckcijevna@t-com.me

OPŠTINSKE ORGANIZACIJE CRVENOG KRSTA

 • Andrijevica – Branka Đeletića bb, 051/230-800, ckrstandrijevica@gmail.com
 • Bar – Bulevar Revolucije bb, 030/315-444, ck-bar@t-com.me
 • Bijelo Polje – Ul. Šukrije Međedovića, 050/431-835, ckbijelopolje@t-com.me
 • Budva – Trg Sunca bb, 033/455-457, ckbudva@t-com.me
 • Berane – Svetog Save bb, 051/235-049, ckberane@t-com.me
 • Cetinje – Trg Crvenog krsta bb,040/231-702, ockpcetinje@t-com.me
 • Danilovgrad – Trg 9. decembra bb, 020/811-461, 020/812-792, ckdanilovgrad@t-com.me
 • Herceg Novi – Jovana Bjelice 4, 031/327-320, oockhnovi@t-com.me
 • Kolašin – Dunje Đokić bb, ckkolasin@gmail.com
 • Kotor – Škaljari bb, 032/325-483, crvenikrstkotor@t-com.me
 • Mojkovac – Ul. Mališe Damjanovića bb, 050/472-150, ckmojkovac@t-com.me
 • Nikšić – 13. juli bb, 040/213-601, 040/213-635, ckniksic@t-com.me
 • Plav – Plav bb, 051/252-773, ck_plav@live.com
 • Plužine – Baja Pivljanina 9, 040/271-228, ck_pluzine@t-com.me
 • Pljevlja – Ul. Treće sandžačke bb, 052/300-277, ckpljevlja@t-com.me
 • Podgorica – Ul. Bratstva i jedinstva 17, 020/633-602, ckpodgorica1@t-com.me
 • Rožaje – Maršala Tita 21, 051/271-410
 • Tivat – Seljanovo bb, 032/684-555, cktivat@t-com.me
 • Ulcinj – Đura Đakonovića bb, 030/412-394
 • Žabljak – Trg narodnih heroja bb, 052-361-214, ckzabljak@t-com.me
 • Šavnik – Šavnik bb, cksavnik@t-com.me