Crveni Krst

Principi

 

Novosti

Crveni krst Crne Gore je od 27 - 29.08. o.g. u Domu solidarnosti u Sutomoru organizovao prvi trening za instruktore prve pomoći, koji je realizovan uz podršku Austrijskog Crvenog krsta.

 

 

U kampu Konik I, na Vrelima Ribničkim, je u nedelju, 25. jula o.g. počela distribucija humanitarne pomoći za sva raseljena lica koja su nastanjena na Vrelima Ribničkim.

 

U Domu solidarnosti u Sutomoru je od 23 - 25 jula 2010. godine organizovana Radionica o Federacijskom sistemu izvještavanja. Cilj aktivnosti je bio povećanje stepena razumijevanja ovog sistema izvještavanja, kao i identifikovanje izazova koji se mogu pojaviti prilikom prukupljanja podataka neophodnih za izvještavanje.

 

Zbog povećanog interesovanja kandidata za obuku u spasilaštvu na vodi, kao i iskazanih potreba turističke privrede, Crveni krst Crne Gore je intenzivirao aktivnosti svog Nastavnog centra za obuku spasilaca na vodi i organizuje još jednu obuku novih kandidata i provjeru osposobljenosti.

 

 

Crveni krst Crne Gore je, u okviru saradnje sa Austrijskim i Italijanskim Crvenim krstom na programu Brige o starima, organizovao dvije obuke za volontere, uključene u implementaciju Programa, i to prvu od 18 – 20. juna, a drugu od 25 – 27. juna o.g.

 

 

Danas su Upravni odbor i Skupština Crvenog krsta Crne Gore usvojili dokument „Strategija razvoja 2010 – 2014. godina“, kojom su definisani osnovni pravci razvoja i djelovanja organizacije, uz naglašenu intenciju modernizacije i dostizanja razvojnog nivoa savremenih evropskih društava, a u cilju osposobljenosti za pružanje što potpunijeg odgovora na aktuelne humanitarne izazove.

Crveni krst Crne Gore je od 11 - 13. juna 2010. godine, u Domu solidarnosti u Sutomoru, organizovao obuku, za 38 članova nacionalnog tima za djelovanje u nesrećama, za smještaj i psihosocijalnu podršku u vanrednim situacijama.

 

Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeNovosti Top of Page