Crveni Krst

Principi

 

Novosti

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa državnim institucijama i Austrijskim Crvenim krstom, a uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Klimatskog centra Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, organizuje Radionicu o klimatskim promjenama u Jugoistočnoj Evropi, koja će se održati od 16 – 18. maja 2009. godine u Domu solidarnosti u Sutomoru.

Crveni krst Crne Gore na planu socijalne zaštite starih lica prepoznaje svoju ulogu i jedan je od najaktivnijih subjekata u ovoj oblasti i to, prije svega, zbog mandata, razvijenosti mreže, kao i svog iskustva na polju edukacije volontera i dosadašnjeg rada na realizaciji programa Brige o starima. Ovaj program funkcioniše od 2002. godine, kao odgovor na potrebe starih, bolesnih i samohranih lica.

Crveni krst Crne Gore je od 21-25. septembra o.g. u Domu solidarnosti u Sutomoru bio domaćin međuagencijskog treninga za prenos sredstava u vanrednim situacijama, koji je organizovala Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Crveni krst Crne Gore u okviru svojih redovnih aktivnosti sprovodi obuku u pružanju prve pomoći za različite ciljne grupe. Tako je u Domu solidarnosti u Sutomoru od 11-13. septembra organizovan trening za instruktore prve pomoći i obuka u pružanju prve pomoći namijenjena članovima lokalnih timova za odgovor u nesrećama.

Crveni krst Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, organizuje rekreativni odmor za dobrovoljne davaoce krvi iz Crne Gore, u Domu solidarnosti u Sutomoru od 2. do 7. septembra o.g..

U Domu solidarnosti Crvenog krsta Crne Gore u Sutomoru ovih dana borave djeca koja su zadobila povrede u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila januara 2006. godine, u mjestu Bioči, zajedno sa svojim roditeljima. Njihov boravak u Sutomoru je organizovao Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa NVO „Voz neprebola“. U Domu solidarnosti će ukupno ljetovati oko 120 djece i njihovih roditelja.

Četvrta obuka spasilaca na vodi, koju organizuje Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog krsta Crne Gore, a za koju se prijavilo petnaestak kandidata, počinje 10. jula, i trajaće do 16. jula.

Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeNovosti Top of Page