Crveni Krst

Principi

 

Obilježavanje 15. juna - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima

jun 14, 2020

Crveni krst Crne Gore, kao organizacija čija je jedna od prioritetnih djelatnosti briga o starijima, obilježava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Ovaj datum koristi se kao povod da se skrene pažnja javnosti na problem nasilja nad starijima i to fokusirajući se na tri značajna segmenta suzbijanja ove pojave: informisanje starijih o problemu nasilja, međusektorska saradnja i podizanje svijesti šire javnosti o prisustvu nasilja nad starijima.

Crna Gora spada u red zemalja koje ubrzano stare, a posljednje istraživanje Crvenog krsta (“Položaj starijih osoba u Crnoj Gori i njihovo zadovoljstvo postojećim uslugama podrške”, 2018) pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima, od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje itd. Navedeno ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima. Demografsko starenje svuda u svijetu povećava rizik od diskriminacije na osnovu godina, nasilja nad starijima i rizik od ugrožavanja ljudskih prava. Brojni faktori doprinose tome da su stariji vrlo često pod rizikom od nasilja, a samo neki od njih su: siromaštvo, socijalna isključenost, narušeno fizičko i mentalno zdravlje, funkcionalna zavisnost, pol, godine, pripadnost manjinskim grupama, istorija nasilja u porodici i mnogi drugi. Pored navedenih, važno je istaći i uticaj društva i njihovog uvjerenja da su stariji teret, kako u ekonomskom smislu, tako i onom koji podrazumijeva brigu o njima. Pored toga, često je mišljenje da nakon odlaska u penziju osoba više ne može da doprinese zajednici, pa se smatra manje vrijednom. Informacije sa terena govore u prilog tome da se nasilje najčešće dešava u porodici, ali je važno istaći da se ono može dešavati i u institucijama i u zajednici.

 U Crnoj Gori još uvijek se rijetko govori o pojavi nasilja nad starijim osobama. Najprije zbog nedostatka informacija o broju onih koji trpe neki oblik nasilja, bilo da se radi o fizičkom, psihičkom, seksualnom, finansijskom ili zanemarivanju. Nedostatak informacija je najčešće posljedica toga što se nasilje ne prijavljuje i/ili ne doživi epilog kakav bi trebao biti. Nasilje se ne prijavljuje najčešće zbog straha, sramote, nedostatka podrške, odbacivanja okoline, ali i nepovjerenja. Nasilje ugrožava fizičko i psihičko stanje, dostojanstvo, kvalitet života i sam život (ishod može biti i smrt), može dovesti do pojave bolesti kao posljedice dugotrajnog stresa, ali i do brojnih poteškoća na psihičkom planu, kao što su: strah, napetost, stid, krivica, depresija, napadi panike, poremećaji spavanja, poremećaji ishrane, agresivnost, pokušaj suicida...

Nedavna krizna situacija uzrokovana pojavom virusa COVID19 još jednom je pokazala da postoji značajan broj starijih osoba koje su zanemarene. Aktivnosti Crvenog krsta su iz tog razloga, posebno u vrijeme trajanja pandemije, bile fokusirane na pružanje podrške starijima. Pored velikog broja starijih koji su se obraćali za pomoć u vidu hrane, higijene i obavljanja nabavke, uočeno je da je upravo ova grupacija najviše pozivala broj za pružanje psihosocijalne podrške.

U borbi protiv nasilja, Crveni krst se fokusira na edukaciju svih volontera i gerontodomaćica koji su svakodnevno u direktnom kontaktu sa starijima, ali i edukaciju samih korisnika. Edukacija podrazumijeva sticanje znanja o različitim oblicima nasilja, kako se mogu prepoznati, ali i šta treba učiniti u slučajevima sumnje na postojanje nasilja.

Crveni krst Crne Gore apeluje na poštovanje prava starijih osoba koja se odnose na dostojanstvo i sigurnost svakog čovjeka i poziva građane na solidarnost kada je u pitanju briga o najugroženijim članovima ove populacije. 

 

Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeNovostiObilježavanje 15. juna - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima Top of Page