Principi

 

Jačanje regionalne saradnje i unaprjeđenje djelovanja u nesrećama

sep 28, 2017

U narednom periodu, Crveni krst Crne Gore će biti domaćin nekoliko skupova u svom trening centru, Domu Solidarnostu u Sutomoru, koji su prvenstveno posvećeni jačanju regionalne saradnje i unaprjeđenju djelovanja u nesrećama.

Prvi u nizu sastanaka se održava od 29-30. septembra 2017. godine i posvećen je osnaživanju okvira za saradnju pod nazivom „Susjedi pomažu prvi“. Naime, tokom maja mjeseca je u Zagrebu održan sastanak nacionalnih društava zemalja Jugoistočne Evrope, sa ciljem osnaživanja regionalne saradnje između nacionalnih društava, a naročito u okviru priprema i odgovora na nesreće (sistem ranog upozorenja, komunikacija i razmjena informacija, standardizacija edukacije, procedura i opreme) i mobilizacije resursa, sa akcentom na prikupljanju sredstava na nacionalnom nivou i zajedničkom apliciranju za EU sredstva. Kao rezultat sastanka, nacionalna društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Rumunije i Slovenije su usvojila dokument pod nazivom “Rezultati sastanka lidera nacionalnih društava Jugoistočne Evrope”, kao i okvir za saradnju pod nazivom “Susjedi pomažu prvi”. Upravo će se na sastanku u Sutomoru, prvom nakon uspostavljanja grupe, formirati implementaciona grupa koja će raditi na kreiranju plana akcije i monitoringu implementiranja plana. Sastanku u Sutomoru će prisustvovati predstavnici službi za međunarodnu saradnju i djelovanje u nesrećama pomenutih nacionalnih društava, uz prisustvo predstavnika Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (MFCK) i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK).

 Nakon ovog skupa, u periodu od 1. do 2. oktobra, Crveni krst Crne Gore će biti domaćin godišnjeg sastanka koordinatora za djelovanje u nesrećama. Cilj ovog sastanka je razmjena iskustava i znanja iz oblasti priprema i odgovora u nesrećama, kao i definisanje prioriteta djelovanja u narednom periodu.

Nakon sastanka koordinatora, aktivnosti se nastavljaju u okviru Regionalnog treninga za članove timova za djelovanje u nesrećama (RDRT), koji će se održati od 2. do 9. oktobra 2017. godine. Naime, članovi regionalnih timova, nakon završene obuke, mogu biti na raspolaganju susjednim državama u slučaju nesreća i to onda kada je međunarodna pomoć potrebna. Timovi će biti obučeni u nekoliko segmenata odgovora na nesreće, kao što su procjena situacije na terenu, zdravlje u vanrednim situacijama, siguran pristup i bezbjednost, uspostavljanje prorodičnih veza, analiza rizika, smještaj, mobilizacija rizika u vanrednim situacijama, itd. Obuci će prisustvovati predstavnici sljedećih nacionalnih društava: Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonje, Gruzije, Jermenije, Izraela, Crne Gore, uz iskusne predavače iz nacionalnih društava i MFCK i MKCK.

 

Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

Kalendar događaja

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeNovostiJačanje regionalne saradnje i unaprjeđenje djelovanja u nesrećama Top of Page