Organizacioni razvoj

 

Pored poslova od javnog interesa, Crveni krst realizuje i posebne programe, u skladu sa načelima i misijom Međunarodnog pokreta (član 11 Zakona o Crvenom krstu Crne Gore).

Prioritetni ciljevi organizacije Crvenog krsta, na planu organizacionog razvoja i jačanja, usmjereni su, prvenstveno, na :

  • sprovođenje poslova od javnog interesa; interna i eksterna regulativa;
  • jačanje ljudskih resursa (profesionalno osoblje, upravljačka struktura , volonteri);
  • interne i eksterne komunikacije;
  • materijalni resursi, izvori finansiranja;
  • standardizacija programskih obaveza;
  • jačanje humanih vrijednosti;
  • razvoj partnerskih odnosa (bilateralna i multilateralna saradnja).

 

Na planu organizacionog razvoja, Crveni krst Crne Gore, naročito u periodu nakon obnove nezavisnosti nacionalnog društva, ostvaruje sve zapažanije rezultate.


Nakon samoprocjene stepena organizacionog razvoja, sprovedene kroz Analizu stanja organizacije Crvenog krsta u opštinama (2006/07), u 2008. godini, uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca - Delegacija Beograd, organizovan je trodnevni seminar - radionica za organizacioni razvoj, na kojoj su odgovorni predstavnici svih nivoa organizovanja Crvenog krsta Crne Gore, u skladu sa Strategijom razvoja CKCG 2006/10. god, definisali jedinstvene, prioritetne i obavezne programske sadržaje rada i djelovanja organizacije.


Takođe, u saradnji i uz podršku Međunarodne federacije, Crveni krst Crne Gore je otpočeo kontinuirani proces osposobljavanja kadrova za pisanje projekata i prikupljanje sredstava, koji se realizuje kroz tri faze i nalazi u završnoj fazi.


Značajni rezultati na planu organizacionog razvoja ostvareni su i u oblasti IT komunikacija i finansijskog razvoja.


Kroz obezbjeđivanje dopunske podrške iz internih fondova Međunarodnog pokreta Crveni krst otpočinje implementaciju Plana intenzivirane izgradnje institucionalnih kapaciteta nacionalnog društva, za period 2009 - 2011.god.


Sadržaj razvojnog plana čini: jačanje ljudskih resursa; unapređivanje strateškog upravljanja i rukovođenja, prikupljanje sredstava i unaprjeđivanje sistema internih i eksternih komunikacija i vizuelnog identiteta Nacionalnog društva, na koji način će se , kroz razvojni proces ojačati institucionalni kapaciteti Crvenog krsta Crne Gore za efikasno ostvarivanje Misije .


U organizaciji Crvenog krsta Crne Gore, na lokalnom nivou organizovanja i na nivou nacionalnog društva, 2009/10. godina predstavljaju period sprovođenja redovnih izbora organa upravljanja i rukovođenja, za mandatni period 2010-2014. godina.


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

Kalendar događaja

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiOrganizacioni razvoj Top of Page