Crveni Krst

DIFUZIJA - ŠIRENJE ZNANJA O CRVENOM KRSTU

Difuzija - širenje znanja o Crvenom krstu, njegovim principima i Međunarodnom humanitarnom pravu, kao međunarodna obaveza svake države, potpisnice Ženevskih konvencija, povjerena je organizaciji Crvenog krsta koja ima trajni zadatak da širi znanja o osnovama Međunarodnog humanitarnog prava i osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, sa krajnjim ciljem da se postigne što veća zaštita žrtava rata i drugih ugroženih ljudi. Takođe, obaveznost zastupanja i promocije humanitarnih vrijednosti i pravila Međunarodnog prava utvrđena je Statutom i drugim dokumentima Pokreta.

Aktivnosti

Difuzija je osnov Crvenog krsta, pa su tako i njene aktivnosti jedan od prioriteta za upoznavanje same organizacije. Ona se ostvaruje kroz prezentacije i edukativne seminare na kojima se govori o istorijatu, znaku, principima, strukturi i djelatnostima organizacije. Znanje o Crvenom krstu se prenosi na opštu populaciju, a kroz to na određene ciljne grupe: školsku populaciju, nastavnike, studente, medicinsko osoblje, vojnike, državne strukture, donosioce odluka i druge. Saradnja u oblasti difuzije je ostvarena sa školama, fakultetima, resornim ministarstvima, ostalim relevantnim organizacijama i institucijama, Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i ostalim nacionalnim društvima.

Pridruži nam se i ti i:

  • Stekni osnovna znanja o Crvenom krstu, njegovim principima i osnovnim djelatnostima
  • Nauči kako ta znanja da prenosiš drugima, jer ćeš tako širiti humane vrijednosti i činiti ovo društvo kvalitetnijim i humanijim.

Red Cross local branches map

Alternative flash content

Requirements

Monthly poll

How many times have you donated some kind of aid to the Red Cross?

Not once - 31.9%
1 to 3 times - 24%
More than 3 times - 44.1%
The voting for this poll has ended

Event calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

House of solidarity

  • House of Solidarity Sutomore House of solidarity, the biggest „house of solidarity" in our country, is located in Sutomore, at the south of Montenegro coast, at the very edge of the sea.
HomeMobilnaDIFUZIJA - ŠIRENJE ZNANJA O CRVENOM KRSTU Top of Page