Crveni Krst

Pomoć licima pod mandatom UNHCR-a – ranjive grupe

Apr 03, 2019

Projekat teži  pružanju pomoći u prijemnim centrima za strance koji traže međunarodnu zaštitu, kao i u socijalnoj inkluziji  lica koja su dobila neki vid zakonom definisane zaštite u Crnoj Gori (status azilanta ili lica sa supsidijarnom zaštitom).

Kroz aktivnosti predviđene projektom, psiho-socijalnu podršku pružaju psiholog, dva socijalna radnika i dva voditelja slučaja, a kvalitetna komunikacija sa korisnicima je omogućena angažovanjem dva prevodioca arapskog jezika.

Tim5

 Aktivnosti kroz ovaj projekat temelje se na opštim programskim zadacima Crvenog krsta Crne Gore i ugovoru o partnerstvu sa UNHCR-om, kojim je definisana uloga Crvenog krsta.

Projekat ima tri komponente: psiho-socijalna podrška za strance koji traže međunarodnu zaštitu, a koji su smješteni u nekom od prihvatnih centara; pomoć  licima  koja su dobila dozvolu boravka u Crnoj Gori (azilante i lica sa supsidijarnom zaštitom) u procesu socijalne inkluzije; i  obilazak pograničnog pojasa u cilju pomoći licima koja nijesu još uvijek ušla u sistem azila.

Ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje uslova života za strance koji traže međunarodnu zaštitu, a koji su smješteni u prihvatnim centrima, kao i omogućavanje brže i potpunije integracije onim licima koja su dobila neki oblik zaštite u Crnoj Gori. Poseban pažnja je na žrtvama nasilja, djeci, trudnicama i oboljelima.
  • Asistencija institucijama Crne Gore u pružanju kvalitetnog odgovora na izazov migracija, uz puno poštovanje međunarodno prihvaćenih standarda.

Tim1

Tim Crvenog  krsta Crne Gore, angažovan na projektu, realizuje projektom predviđene aktivnosti:

  • Psiho-socijalna podrška licima koja traže međunarodnu zaštitu, a koji su smješteni u nekom od prihvatnih centara ili u privatnom smještaju – posjete, radionice, individualne i grupne radionice sa psihologom, davanje različitih potrebnih  informacija, asistencija u pristupu pravima (komunikacija sa institucijama, zdravstvena zaštita, obrazovanje, tržište rada, itd).
  • Pružanje pomoći  licima  koja su dobila dozvolu boravka u Crnoj Gori (status azilanta ili lica sa supsidijarnom zaštitom) – redovne posjete, pomoć u komunikaciji sa institucijama, učenje crnogorskog jezika, pomoć djeci pri savladavanju školskog gradiva, komunikacija sa institucijama, zdravstvena zaštita, obrazovanje, tržište rada.
  • Redovni obilazak graničnog pojasa u cilju pomoći licima koja još uvijek nijesu ušla u sistem azila, komunikacija sa Graničnom policijom – informisanje migranata o sistemu azila u Crnoj Gori, asistencija Graničnoj policiji u komunikaciji sa migrantima.

 

Red Cross local branches map

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Monthly poll

How many times have you donated some kind of aid to the Red Cross?

Not once - 31.9%
1 to 3 times - 24%
More than 3 times - 44.1%
The voting for this poll has ended

Event calendar

« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

House of solidarity

  • House of Solidarity Sutomore House of solidarity, the biggest „house of solidarity" in our country, is located in Sutomore, at the south of Montenegro coast, at the very edge of the sea.
Home Top of Page